Povinné elektronické schránky pre firmy

Povinné elektronické schránky pre firmy

S účinnosťou od 1. augusta 2016 sa pre firmy, právnické osoby a zapísané organizačné zložky zavádza veľká zmena – doručovanie úradných písomností a korešpondencie do elektronickej schránky. Elektronické schránky budú totiž od tohoto dátumu povinne sprístupnená na doručovanie. Aktualizácia 11. júla 2016: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal usmernenie, podľa ktorého bude proces […]