Autorské právo

Či už ste autor diela, používateľ autorského diela alebo nositeľ majetkových práv k dielu, vyznať sa v spleti možností a povinností, ktoré nový autorský zákon č. 185/2015 Z. z. upravuje, nemusí byť jednoduché. Nebojte sa preto so svojím problémom obrátiť na advokáta, ktorý autorskému právu rozumie, pretože je sám tvorcom autorských diel. Poradí Vám, ako zo zákona vyťažiť to najvhodnejšie riešenie pre Vás.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v týchto oblastiach autorského práva:

 • Licenčné zmluvy
 • Postúpenie majetkových práv plynúcich zo zamestnaneckého diela
 • Nastavenie majetkových práv autora/objednávateľa u diela vytvoreného na objednávku (počítačový program, databáza, kartografické dielo)
 • Neoprávnené použitie diela a súvisiace nároky (bezdôvodné obohatenie, náhrada škody, upustenie od ďalšieho zásahu)
 • Obrana pred neadekvátnymi nárokmi nostieľa autorských práv pri neoprávnenom použití diela
 • Ochrana fotografického, architektonického, literárneho, hudobného, audiovizuálneho, dizajnového, či typografického diela
 • Dohody o výkone spoluautorského práva
 • Uplatnenie práva na slušné vyrovnanie autora pri ďalšom predaji originálu
 • Registrácia hudobných diel
 • Kolektívna správa autorských práv
 • a ďalšie služby v oblasti autorského práva…

Chcete vedieť viac?