Podnikanie

  • Príprava/revízie obchodných zmlúv
  • Odporučenie vhodného postupu, posúdenie rizík
  • Firmy – zakladanie spoločností, spoločenské zmluvy, stanovy, valné zhromaždenia, zmluvy o výkone funkcie, zmluvy o prevode obchodného podielu/akcií, obchodné zmluvy (kúpne, o dielo, prevod podniku, nepomenované zmluvy)
  • Ochrana dobrého mena, know-how
  • Startupy