Startupy

  • Posúdenie podmienok pre rozbeh podnikania
  • Ochrana nápadov
  • Zmluvné nastavenie vzťahov medzi partnermi
  • Postavenie investora
  • Transformácia neformálneho start-upu na fungujúcu obchodnú spoločnosť
  • Nastavenie vnútornej organizačnej štruktúry