Ceny




Právne služby sú klientom poskytované za predom dohodnutých finančných podmienok. Cena právnych služieb môže byť stanovená:

  1. dohodou medzi klientom a advokátom (zmluvná odmena), alebo
  2. odkazom na advokátsku tarifu (tarifná odmena).

Keďže nie som platcom DPH, výsledné ceny sa nezvyšujú o zákonnú sadzbu DPH.

Odhad ceny za poskytnutie právnej služby

Pre personalizovanú cenovú ponuku a odhad nákladnosti právnej služby ma môžete nezáväzne kontaktovať e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom kontaktného formulára: