Ďalšie služby

  • Ochrana osobnosti – život, zdravie, vážnosť, česť, meno, súkromie, prejavy osobnej povahy
  • Náhrada škody – v obchodnom aj občianskom styku, nesprávný úradný postup (náhrada škody spôsobenej štátom)
  • Elektronické schránky – správa elektronických schránok
  • Advokátske úschovy – kúpna cena pri prevodoch nehnuteľností, úschova listín
  • Autorizovaná konverzia dokumentov – do listinnej aj elektronickej podoby
  • Lustrácia katastru nehnuteľností, preverenie obchodných partnerov