Obchodné spoločnosti

  • Zakladanie spoločností
  • Spoločenské zmluvy
  • Stanovy
  • Valné zhromaždenia
  • Zmluvy o výkone funkcie
  • Zmluvy o prevode obchodného podielu/akcií
  • Obchodné zmluvy (kúpne, o dielo, prevod podniku, nepomenované zmluvy)