Advokátska kancelária

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária so sídlom v meste Piešťany poskytuje právne poradenstvo so zameraním na obchodné právo, autorské právo, IT právo, nehnuteľnosti a zastupovanie pred súdmi.

Poskytované právne služby

Zastupovanie pred súdom

žaloby
vyjadrenia
odvolania

Zmluvy a podnikanie

poradenstvo
obchodné zmluvy
posúdenie rizík

Nehnuteľnosti

zmluvy o prevode
bytové právo
nájomné vzťahy

IT právo

zmluvy o dielo
implementácia
licencie

Autorské právo

licenčné zmluvy
majetkové práva
ochrana diel

Firmy

zakladanie spoločností
zmluvy štatutárov
prevody podielov

Doménové právo

doménové spory
prevody domén
e-shopy

Ochranné známky

zápisná spôsobilosť
registrácia
námietky

Ďalšie služby

pracovné právo
náhrada škody
elektronické schránky

Zistite viac, nezáväzne

Novinky