IT právo

Ako český advokát a slovenský usadený euroadvokát Vám môžem poskytnúť právne poradenstvo šité na mieru ako pre český, tak aj slovenský trh.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v týchto oblastiach IT práva:

  • Software – zmluva o dielo (nastavenie úrovní vád, SLA), licencie, implementácia, neoprávnené použitie, SaaS
  • Autorské právo – postúpenie majetkových práv zo zamestnaneckého diela/diela na objednávku
  • Domény – zmluvy o prevode domény, doménové spory, registrácia domén
  • Internetové stránky – všeobecné obchodné podmienky e-shopov, ochrana spotrebiteľa
  • Cloud – ochrana osobných údajov

Chcete vedieť viac?