Povinné elektronické schránky “odložené”

Povinné elektronické schránky “odložené”

Dňa 11. júla 2016 vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu usmernenie, podľa ktorého bude proces aktivácie elektronických schránok firmám na doručovanie úradných a súdnych zásielok prebiehať postupne, a to od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017. Elektronická schránka firmy sa bude považovať za  plne aktivovanú na doručovanie úradných elektronických správ: dňom, kedy sa […]